PRAHO! 1/4 – jaro

16,90 

Publikace PRAHO! 1/4 navazuje na stejnojmenný projekt, který od října 2021 běží v pražských ulicích. Hlavní složku publikace tvoří výpovědi sesbírané z veřejného prostoru. Těch na čtenáře čeká několik set. Nechybí také prostor pro kreativní sebevyjádření či slova několika odborníků. Obsah doprovází ilustrace studentky AVU či fotografický koncept, jež velice relevantně vychází z událostí Pražského jara.

Jedná o snahu propojit umění s lidským přesahem a poukázat nejen na skutečnost, že umění samotné může nést různé formy, ale také že jsme si jako společnost daleko blíž, než se na první pohled může zdát.

Část výtěžku poputuje na pomoc ukrajinské armádě.

Projekt PRAHO! vznikl v říjnu 2021. Tou dobou jsem začala do veřejného prostoru umisťovat několik desítek básní ve formě samolepek, plakátů a billboardů. Každý text nese kromě své myšlenky a očíslování také QR kód, který odkazuje na webové stránky s několika otázkami osobního či městského rázu, jako například „Kvůli čemu vlastně ráno vstáváš?“, „Co nejzvláštnějšího se Ti kdy v životě stalo?“ či „Považuješ tohle město za anonymní?“. Na stránky je také možnost nahrávat fotografie či videa.

Od spuštění projektu se mi dostalo na 6.000 výpovědí, které nádherně poukazují na jedinečnost každého z nás. Mnohé si protiřečí, jiné se opakují – časté jsou například zmínky o pocitu samoty či neporozumění. Lidé – i možná díky skutečnosti, že je projekt anonymní – se mnou sdílí své největší obavy, tajemství nebo naopak zasílají svoji poezii, kresby či dokonce krátké filmy. Jde o neuvěřitelnou sbírku názorů zprava doleva, všemožných pocitů, uměleckých vyjádření a myšlenkových pochodů.

Na pozadí vzniku projektu stojí tři základní aspekty – prvním z nich je má snaha o vytrhnutí náhodných lidí z každodenní šedi, druhý je jakýsi boj proti exkluzivitě vystavování umění v galeriích prostřednictvím vystavování ve veřejném prostoru a třetí, v současnou chvíli ten nejdůležitější, touha propojit společnost dohromady a poukázat na skutečnost, že si v tomto na první pohled odcizeném světě můžeme být daleko blíž, než se občas zdá.

Právě poslední aspekt představuje myšlenku stojící na pozadí vzniku čtyřdílné publikace, která si klade za cíl zprostředkovat některé z výpovědí, jež se mi do dnešního dne podařilo nasbírat, ostatním.

Na jarní rovnodennost, která tento rok připadá na 20. března, vyšla první ze čtyř publikací projektu PRAHO!

Viac o projekte: https://prahoproject.cz/

Ďalšie verzie tohto titulu: